Qué queremos lograr

GizARTE plantea las siguientes paradas, metas o direcciones en el camino que recorre:

 1. Promover la puesta en diálogo de las diversas concepciones culturales y aproximaciones al desarrollo, facilitando un espacio de intercambio y aprendizaje entre las organizaciones de la red civil, posibilitando el establecimiento de otras sinergias.
 2. Visibilizar la situación de las mujeres en su relación con la Cultura y el Desarrollo y los Derechos Humanos y promover la construcción de nuevas masculinidades.
 3. Posibilitar la incorporación de la visión sur en los debates internacionales vinculados a la cultura en su vinculación con el desarrollo humano.
 4. Crear un espacio virtual informativo y reflexivo en temas de cultura y desarrollo humano.
 5. Ofrecer herramientas metodológicas prácticas para la incorporación de la perspectiva cultural para los procesos educativos.
 6. Adecuar las actividades formativas a las necesidades de las organizaciones y personas participantes.
 7. Facilitar el conocimiento de nuevos espacios de incidencia, y/o de espacios ya existentes pero infrautilizados hasta la fecha.

Además de promover la participación y la motivación, GizARTE plantea metas concretas a cumplir con la población sujeto, compuesta por el tejido asociativo y los agentes sociales vascos:

 • Fomentar que todas las personas participantes en el proyecto se conviertan en sujetos activos en pro de un fortalecimiento democrático.
 • Potenciar la participación e incidencia local e internacional de educadores, creadores y gestores culturales principalmente, convirtiéndose en sujetos activos en los procesos de desarrollo.

Zer lortu nahi dugun

GizARTEk geldialdi, helburu edo norabide hauek proposatzen ditu bere ibilbidean:

 1. Kultura-ikuspegi eta garapen-hurbilketa desberdin guztiak elkarrizketan jar daitezen sustatzea, sare zibileko erakundeetan trukerako eta ikasteko espazio bat bultzatzeko eta beste sinergia batzuk ezartzeko.
 2. Emakumeek kulturarekin, garapenarekin eta giza eskubideekin dituzten harremanen egoera ikusaraztea eta beste maskulinitate batzuk eraiki daitezen sustatzea.
 3. Giza garapenarekin kulturak duen loturarekin zerikusia duten nazioarteko debateetan hegoaldeko ikuspegiari sartzeko aukera ematea.
 4. Informaziorako eta gogoetarako espazio birtual bat sortzea, kulturarekin eta giza garapenarekin zerikusia duten gaietarako.
 5. Tresna metodologiko praktikoak eskaintzea, kultura-ikuspegia hezkuntza-prozesuetan sartzeko.
 6. Trebakuntza-jarduerak erakundeen eta pertsona parte-hartzaileen beharretara egokitzea.
 7. Eragina duten espazio berrien ezagutza erraztea, eta/edo, lehengoak izan arren, gaur egunera arte gutxiegi erabili diren espazioena.

Partaidetza eta motibazioa sustatzeaz gain, GizARTEk dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriarekin –elkarte-sareak eta euskal gizarte-eragileek osatzen dute– helburu zehatzak betetzea proposatzen du:

 • Proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiak sendotze demokratikoaren aldeko subjektu aktibo bihur daitezen sustatzea.
 • Bereziki, hezitzaileen, sortzaileen eta kultura-kudeatzaileen nazioarteko nahiz tokiko partaidetza eta eragina bultzatzea, garapen-prozesuetan subjektu  aktibo bihur daitezen.