Inicio

El arte no es una cosa, sino un camino (Elbert Hubbard)

Experimentar. Emocionar. Expresar. Investigar. Idear. Sentir. Observar. Comunicar. Alterar. Relatar. Vivir. Cambiar. Colorear. Crear. Potenciar la diversidad. Probablemente eches de menos alguna palabra. La lista es larga, abierta a cualquier asociación que se haga al arte. Sin embargo, no es nuestra intención presentarnos llenando todo el texto de un número inagotable de conceptos.

Más bien queremos centrarnos en uno: en su poder transformador.

No hay arte sin creación, sueño o emoción. No hay arte sin un fin. Sirve para cambiar el sonido de la realidad; moldear formas inesperadas; relatar mediante personajes desconocidos; dibujar nuevos escenarios o interpretar historias invisibilizadas.

GizARTE nace precisamente de esa idea en la que el arte se reconoce como el camino para la transformación social. Personas educadoras, creadoras, gestoras culturales y de la sociedad civil organizada que trabajan día a día para incidir con sus acciones en un cambio social que sea más igualitario, justo y responsable. Que aprovechan toda su explosión de colores para intensificar la riqueza de la diversidad y la diferencia (que no la desigualdad).

¿Qué sucede si juntamos a todas ellas? ¿Qué pasa si trabajan conjuntamente para incidir en estrategias educativas locales e internacionales? Esto es precisamente lo que pretendemos descubrir a través de GizARTE. Si te ha picado la curiosidad, no te cortes y pasa, que la puerta está abierta.

 

Sarrera

Artea ez da gauza bat, bide bat baino (Elbert Hubbard)

Esperimentatu. Hunkitu. Adierazi. Ikertu. Pentsatu. Sentitu. Ikusi. Komunikatu. Aldatu. Kontatu. Bizi. Trukatu. Koloreztatu. Sortu. Dibertsitatea indartu. Seguraski hitzen bat faltan botako duzu. Luzea da oso zerrenda, arteari egiten zaio lotura orori irekia. Hala ere, ez da gure asmoa kontzeptu errenkada amaigabe bat erabiliz gure burua aurkeztea.

Gure helburua kontzeptu konkretu baten zehaztea da bereziki: eraldaketarako boterea.

Ez dago arterik sorkuntza gabe, amets edo emozio gabe. Ez dago arterik jomuga gabe. Errealitatearen soinua aldatzeko balio du; ezusteko formal moldeatzeko; pertsonaia ezezagun bidez kontatzeko; eszenatoki berriak marrazteko edo ikusezinak izan diren istorioak antzezteko.

GizARTE puntu honetan sortzen da, artea transformazio sozialerako gailu bezala ulertzeko ideiatik. Kultura eta gizarte zibilean antolatu eta gizarte justu, berdin eta arduratsu baten alde lan egiten duten hezitzaile, sortzaile eta kudeatzaileak. Beraien koloretako eztandak baliatzen dituztela gizarteko dibertsitatearen eta desberdintasunen aberastasuna emendatzeko.

Zer gertatzen da guztiak biltzen baditugu? Zer gertatzen da elkarrekin lan egiten badute hezkuntza estrategia lokal eta internazionaletan eragiteko? Hau da preseski GizARTEkin bilatu gura duguna. Kuriositatea piztu badizu guzti honek, ez zaitez lotsatu eta pasa barrura, atea zabalik daukazu eta.